Lykkje Kjetil

Det andre avkommet til vår gamle stjerne, Lykkje Kristin. Har gått litt med håndbrekket på. Kan en del.

Fakta